Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

Ladyevil
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Ladyevil
9033 fd61 420
Hillar Małgorzata - My z drugiej połowy XX wieku
Ladyevil
7432 c9b9 420
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaseaweed seaweed
Ladyevil
5457 bebb 420
Reposted fromseaweed seaweed
Ladyevil
Reposted fromshakeme shakeme viaseaweed seaweed
Ladyevil
4310 6546 420
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaseaweed seaweed
Ladyevil
9013 1459 420
Reposted fromzupawinogronowa zupawinogronowa viaseaweed seaweed
Ladyevil
8996 79d5 420
Reposted fromzupawinogronowa zupawinogronowa viaseaweed seaweed
Ladyevil
6435 4755 420
Reposted fromSanthe Santhe viaseaweed seaweed
Ladyevil
3344 672a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaseaweed seaweed
Ladyevil
Ladyevil

June 13 2018

Ladyevil
Ladyevil
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
5178 503e 420
Reposted fromdobby dobby via12czerwca 12czerwca
7397 7980 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
Pieść moje serce.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
5000 4f0c 420
Reposted fromSkydelan Skydelan via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl